Wat opdrachtgevers van mij vinden

“Petra, je bent een zeer professionele en kundige persoon die van aanpakken weet. Je werkt gestructureerd, bent inventief en oplossingsgericht. Je hebt een brede kennis en ervaring in je vakgebied en in het bezit van een breed opleidingsarsenaal. Ik heb jou ervaren als een doelgerichte en zeer sociaal geëngageerde persoonlijkheid. Je hebt mij en het programma brandveiligheid de afgelopen jaren ondersteund bij het leggen van de basis waar wij nu op draaien. Hierbij heb jij een belangrijke bedrage geleverd aan de overlegstructuur, communicatielijnen, standaardisering, archivering, verbetertrajecten, optimalisaties en stakeholdermanagement. Jouw voorkeur voor een goede sfeer en verstandhouding binnen het team en met de stakeholders, heeft haar vruchten afgeworpen. Ik wil je enorm bedanken voor de prettige samenwerking en toegevoegde waarde voor het team.”

“Mede door Petra bleef het fusieproces op koers. Zij zorgde voor een goede voorbereiding, verslaglegging en nazorg van bestuurlijke en ambtelijke besprekingen, Maar belangrijker nog: zij attendeerde op ontwikkelingen of deadlines, pakte werk uit handen, bijvoorbeeld met het coordineren van de harmonisatie van beleid, zodat de nieuwe raad en het college in januari de nodige besluiten kunnen nemen. Door de inzet van Petra was ik verzekerd van een steady proces en kon ik meer tijd besteden aan de verdere opbouw van de organisatie.”

Petra is een zeer fijne, sociale en betrokken collega en uitmuntend in haar werk. Zij is een goede teamworker en heeft veel werkervaring op meerdere vakgebieden.

“Een kanjer in projectsupport. Samen hebben we bij fusies van gemeenten (Teylingen, Kaag en Braassem, Bloemendaal) en bij Windpark Noordoostpolder het procesmanagement verzorgd. Fijne samenwerking, humor, bestuurlijke sensitiviteit, altijd accuraat en gewetensvol. Super, bedankt!”

“De gemeente Zeevang is per 1 januari 2016 gefuseerd met de gemeente Edam-Volendam. Als verantwoordelijk wethouder van de gemeente Zeevang en als lid  van de stuurgroep Fusie zorgde Petra voor de agenda, stukken en verslaglegging. Dit proces heeft bijna 2 jaar geduurd. In die tijd heb ik Petra leren kennen als zeer zorgvuldig en punctueel. Gezien de complexiteit van het proces met de daarbij behorende spanningsvelden is de door Petra geleverde bijdrage voor ons van groot belang geweest. Door haar reeds genoemde zorgvuldigheid en accuratesse kon de focus volledig gehouden worden op het bestuurlijke traject.

06-31752180, h.schütt@edam-volendam.nl

“Wij hebben Petra leren kennen van het fusietraject van de gemeenten Alkemade en Jacobswoude (2006 t/m 2008) tot de nieuwe gemeente Kaag en Braassem, waar zij projectsecretaris van was. Sindsdien maakt de gemeente Kaag en Braassem regelmatig gebruik van de kennis en ervaring van Petra. Petra is naast een professionele project- en managementondersteuner goed in het opzetten, inrichten en analyseren van (administratieve) processen. Ze brengt structuur en overzicht aan, werkt goed samen met iedereen, coacht betrokkenen, zorgt voor een goede borging en doet dit alles altijd klantgericht. Op deze wijze heeft Petra afgelopen tijd onder andere een nieuwe wijze voor onze bestuursadvisering opgezet en onze administratieve processen van de 3D gestroomlijnd.” 

“Petra heeft een bijdrage geleverd aan het fusie programma I&A. Haar rol was die van programmasecretaresse en opleidingscoördinator. Zij deed dit zelfstandig, met doorzettingsvermogen en consciëntieus. De volgende keer huur ik haar graag weer in. Rolf Meursing (06 – 51 408 543).”

“Petra heeft het fusietraject van Kaag en Braassem ondersteund en mij als gemeentesecretaris de eerste 9 maanden na de fusie. Hele fijne samenwerking: zij lette op de details en ik op de grote lijnen. Geweldig om bij zo’n groot project haar naast me te hebben, iemand altijd overzicht heeft en op tijd aan de bel trekt als er iets moet!”

“Twee keer heb ik met Petra mogen samenwerken. De eerste keer was ik als gemeentesecretaris van Warmond lid van de project- en stuurgroeplid ten tijde van de fusie van Warmond met Sassenheim en Voorhout. Later heb ik met Petra samengewerkt tijdens de fusie tussen sociale zaken Noordwijk en de ISD Bollenstreek. Ik was toen als bestuursvoorzitter van de ISD tevens voorzitter van de stuurgroep fusie. Ik heb Petra leren kennen als een nauwgezette, integere management assistente. Ik kon altijd op haar rekenen. Petra is zeer oplossingsgericht en daarboven een heel prettig iemand om mee samen te werken.”

“Petra is een professionele project- en managementondersteuner, die in die hoedanigheid het complexe fusietraject van de gemeenten Zeevang en Edam-Volendam ondersteunde. Petra leverde een belangrijke rol door de gezamenlijke vergaderingen voor te bereiden, zij zorgde dat alle stukken er altijd waren, maakte de besluiten- en actielijsten, de overall-planning, de projectbegroting en de nieuwsberichten. Daarnaast bewaakte zij de beslismomenten en planningen en was zij de stabiele factor tijdens het hele proces. Ik heb Petra leren kennen als een proactief, positief en integer iemand die haar vak verstaat, altijd overzicht heeft, een kei is in verslaglegging (bondig en to-the-point) en die aan de bel trekt als het nodig is. Vanwege onze goede ervaringen en samenwerking heeft Petra mij na de fusie nog een aantal maanden ondersteund.”

“Ik heb met veel plezier nu al een aantal keer met Petra mogen werken. Zij verstaat haar vak, is servicegericht en maakt zich moeiteloos nieuwe facetten van projectondersteuning eigen. Zij is bovendien ook iemand waarmee met prettig samenwerken is. Ik kan haar dan ook van harte aanbevelen.”

“Petra heeft de bezwarencommissie functiewaardering van de gemeente Kaag en Braassem, waarvan ik voorzitter was, op een uitstekende manier weten te ondersteunen. De commissie is mede dankzij de inzet van Petra in staat geweest efficiënt en zorgvuldig te werken. Met name de snelle en nauwkeurige manier van werken valt in haar te prijzen.”

“Petra heeft de functie van secretariële interne coördinator vervuld van februari 2006 tot augustus 2006. Gedurende deze tijd werkte ze aan de reorganisatie van onze secretariële afdeling. Met vastberadenheid, een scherpe inzicht en met verstand van zaken heeft zij een analyse gemaakt en deze uitgewerkt in een notitie met uitstekende en duidelijke voorstellen. De aanbevelingen zijn toegepast door onze organisatie. Als gevolg van haar werk is onze secretariële afdeling aanzienlijk verbeterd. Ik ben nog steeds blij met de toegepaste aanbevelingen. In haar periode als interne coördinator managede Petra de werkmethoden, processen en efficiency op het secretariaat. Ze toonde ons ook hoe je een team vormt. Petra is vriendelijk, kan goed discussiëren, weet hoe ze kwesties duidelijk op de voorgrond kan brengen en heeft goed gevoel voor humor. Ik geef haar een warme aanbeveling.

Belangrijkste kwaliteiten: Geweldige resultaten, Deskundige, Creatief”

“Tijdens mijn werkzaamheden voor de Gemeente Kaag en Braassem heb ik Petra leren kennen. Haar nauwkeurigheid en structuur in het werken gecombineerd met haar punctualiteit en optimisme zijn door mij ervaren als een ware aanwinst voor het project. Petra heeft een groot oplossend vermogen voor de meest uiteenlopende projectmatige knelpunten, dit zien we duidelijk terug in het gemak waarmee zij haar uitvoeringswerkzaamheden coördineert. Ook in de ondersteuning van mijn rol, als projectsecretaris, heeft Petra zich onmisbaar gemaakt door een diversiteit aan taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Kortom, Petra is een aanrader voor alle projecten die graag structuur en overzicht binnen hun project willen aanbrengen en/of behouden!”

“Ik ken Petra als iemand die haar vak goed verstaat. Ondersteuning/secretariaat van directies, managementteams en complexe projecten en commissies kun je gerust aan haar overlaten. Ook bouwt zij aan een team secretariaat en zorgt voor een goed verloop van de werkprocessen. Petra is enthousiast, betrokken, toegankelijk en nauwgezet. Een fijne collega om mee samen te werken.”

“Ik heb Petra leren kennen toen de ISD Bollenstreek benaderd werd door de gemeente Noordwijk met een verzoek om aan te mogen sluiten bij de GR. Deze aansluiting was zowel bestuurlijk als ambtelijk een behoorlijk complex proces. Petra heeft in die tijd veel goed werk verricht in organisatorische en secretariële zin. Zij genoot al snel het welverdiende vertrouwen van directie en bestuursleden. Zonder haar zorgvuldige begeleiding hadden wij niet zo snel zo’n goed resultaat kunnen boeken.”

Belangrijkste kwaliteiten: Waar voor uw geld, Op tijd, Hoge integriteit”

“Als je een allround projectondersteuner zoekt die uitstekend samenwerkt, meedenkt en altijd op tijd haar zaken voor elkaar heeft, aarzel dan niet en neem contact op met Petra Schaatsbergen.”

“Petra is een energieke, zorgvuldige en organisatorisch uitstekende managementondersteuner. In diverse gevoelige en ingrijpende projecten heb ik gemerkt dat zij haar toegevoegde waarde continue bewijst, voor zowel organisatie, projectgroep als projectleider.”

“Wij hebben samengewerkt bij de ontbinding van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Rijnland. Mede door haar inzet als secretaris van de plaatsingscommissie, is dit proces snel en soepel verlopen.”

Copyright en webdesign - Petra Schaatsbergen Project- en managementondersteuning