10 voordelen projectondersteuning

Je hebt meer zekerheid dat de doelen binnen budget en planning worden gehaald. Je beschikt over up-to-date en leesbare overzichten, waardoor je grip hebt op het project en kunt sturen op kwaliteit, planning en budget.

Stakeholders worden adequaat geïnformeerd over doelen, besluiten en acties.

Significante tijdbesparing, waardoor jij je volledig kunt richten op de hoofdlijnen.

Kostenbesparing doordat een deel van de werkzaamheden van de projectleiding met een lager uurtarief wordt uitgevoerd.

Onafhankelijke en uiterst correcte verslaglegging. Onontbeerlijk bij de vele verschillende – en grote – belangen.

Je maakt gebruik van de diensten van een up-to-date kwaliteitsbureau.

Er wordt – vanzelfsprekend – zeer vertrouwelijk omgaan met alle informatie.

Je hebt gelijk een ‘spin in het web’ bij het project en een intermediair tussen project en organisatie.

Alles gestructureerd, snel en accuraat.

Je kunt putten uit een bron met ervaringen. Petra Schaatsbergen is de enige in Nederland met zo’n grote expertise op gebied van ondersteuning samenwerkings- en fusietrajecten.

Copyright en webdesign - Petra Schaatsbergen Project- en managementondersteuning