Programmasecretaris fusietraject gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout

Van juli 2017 tot mei 2019

Projectsecretaris van de gemeentelijke herindeling ten behoeve van de nieuwe gemeente Noordwijk. De ondersteuning van dit samenwerkingstraject betrof de organisatorische, coördinatieve, communicatieve en beheersmatige aspecten. In deze rol was ik verantwoordelijk voor:

  1. Coördineren en bewaken kwaliteit bestuurlijke besluitvorming, plannen, organiseren en faciliteren van de vergaderingen van de projectgroep (ambtelijk) en stuurgroep (bestuurlijk): opstellen agenda’s, verslaglegging en beheren en najagen van acties en stukken;
  2. Medeopstellen voortgangsrapportages;
  3. Opzetten en bewaken van planning en signaleren knelpunten;
  4. Inrichten projectbureau en opzetten en beheren projectadministratie.
  5. Communicatie: stakeholders informeren over de genomen besluiten en actiepunten;
  6. Archivering: coördineren en bewaken van de volledigheid van de aan het project gerelateerde documenten;
  7. Verbindende schakel intern en extern, rechterhand projectleider/kwartiermaker;
  8. Mede organiseren van bijeenkomsten.

Na fusiedatum ondersteunde ik nog enkele maanden de projectleider Huisstijl bij het implementeren van de nieuwe huisstijl én projectleider Harmonisatie voor de bestuurlijke planning van de nog te harmoniseren verordeningen.

Copyright en webdesign - Petra Schaatsbergen Project- en managementondersteuning