Ondersteuning Bestuurlijke Tafel Wonen Haaglanden

Januari 2020 – heden

De Bestuurlijke Tafel Wonen Haaglanden is opgericht voor de negen gemeenten binnen de regio Haaglanden (Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer, Delft, Wassenaar-Voorschoten, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnakker-Nootdorp en Westland) om de samenwerking op het gebied van Wonen vorm te geven en strategisch te sturen op belangrijke dossiers in de woningmarktregio. Ik ondersteun de Bestuurlijke Overleggen van de negen wethouders Wonen, de overleggen van hun adviseurs en de diverse overleggen tussen de bestuurders van de gemeenten, provincie Zuid-Holland en de woningbouwcorporaties.

Copyright en webdesign - Petra Schaatsbergen Project- en managementondersteuning