Petra Schaatsbergen Project- en managementondersteuning

"Een project volbrengen is geweldig,

Petra Schaatsbergen Project- en managementondersteuning

maar de weg er naar toe is net zo mooi."

Petra Schaatsbergen Project- en managementondersteuning

"Een project volbrengen is geweldig,

Petra Schaatsbergen Project- managementondersteuning, een up-to-date kwaliteitsbureau voor tijdelijk secretariaatswerk, gespecialiseerd in projectondersteuning

maar de weg er naar toe is net zo mooi."

Petra Schaatsbergen Project- en managementondersteuning

"Een project volbrengen is geweldig,

Petra Schaatsbergen Project- en managementondersteuning

maar de weg er naar toe is net zo mooi."

HUIDIGE OPDRACHTEN

   • Ondersteuning Bestuurlijke Tafel Wonen
   • Projectondersteuner Wonen en Omgevingswet gemeente Noordwijk

AFGERONDE OPDRACHTEN

   • Programmasecretaris dedicated projecten Brandveiligheid Schiphol (april 2017-juni 2020)
   • Secretaris Interne Bezwaren- en Begeleidingscommissie Thebe (oktober 2016-juni 2019)
   • Projectsecretaris herindeling gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout (juni 2017-mei 2019)
   • Coördinator uniformering documenten en werkwijzen Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (oktober 2016-juli 2017)
   • Secretaris Toetsingscommissie AM Groep (maart-mei 2016)
   • Projectsecretaris herindeling gemeenten Edam-Volendam en Zeevang (maart 2014-juni 2016)
   • Secretaris Plaatsingscommissie 3D gemeente Katwijk (oktober 2015-februari 2016)
   • Secretaris Herplaatsingscommissie gemeente Kaag en Braassem (juli 2015-oktober 2015)
   • Stroomlijnen administratieve processen 3D gemeente Kaag en Braassem (juli 2015-september 2015)
   • Opzetten bestuursadvisering en programmaoverleg gemeente Kaag en Braassem (juni 2014-februari 2015)
   • Projectsecretaresse Federatie Windverenigingen provincie Flevoland (februari 2014-juli 2014)
   • Projectsecretaris en coördinator opleidingen ICT-integratie nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn (februari 2013-maart 2014)
   • Redigeren HR-teksten voor HR Shared Service Center DHL International (juli 2013-december 2013)
   • Secretaris Toetsingscommissie HR21 en secretaris Bezwarencommissie Functiewaarderingssysteem gemeente Kaag en Braassem (april 2012-november 2013)
   • Secretaris Toekomst ISDR en secretaris Plaatsingscommissie ISDR (november 2010-november 2012)
   • Secretaris Plaatsingscommissie gemeenten Amstelveen-Aalsmeer (februari 2012-mei 2012)
   • Projectsecretaris besluitvormings- en vergunningentraject Windpark Noordoostpolder (februari 2009-januari 2012)
   • Projectsecretaris nieuwbouwproject Braassemerland gemeente Kaag en Braassem (oktober 2009-juli 2011)
   • Projectsecretaris en coördinator ICT-trainingen programma ICT nieuwe gemeente Stichtse Vecht (september 2010-maart 2011)
   • Optimaliseren secretariaat gemeentelijk Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (december 2009-september 2010)
   • Projectsecretaris herindeling gemeenten Alkemade-Jacobswoude (maart 2006-september 2009)
   • Projectsecretaris herindeling gemeenten Bloemendaal-Bennebroek (december 2007-oktober 2008)
   • Secretaris bestuursopdracht gezamenlijke handhaving Bollengemeenten (juni 2007-juli 2008)
   • Projectsecretaris fusie ISD Bollenstreek en gemeente Noordwijk (januari 2007-december 2007)
   • Projectsecretariaat herindeling gemeenten Nieuwkoop, Ter Aar, Nieuwveen (september-mei 2007)
   • Interim coördinator en adviseur reorganisatie secretariaat Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (februari-augustus 2006)
   • Ondersteuning gemeentesecretaris gemeente Teylingen (januari 2006)

“Wij hebben Petra leren kennen van het fusietraject van de gemeenten Alkemade en Jacobswoude (2006 t/m 2008) tot de nieuwe gemeente Kaag en Braassem, waar zij projectsecretaris van was. Sindsdien maakt de gemeente Kaag en Braassem regelmatig gebruik van de kennis en ervaring van Petra. Petra is naast een professionele project- en managementondersteuner goed in het opzetten, inrichten en analyseren van (administratieve) processen. Ze brengt structuur en overzicht aan, werkt goed samen met iedereen, coacht betrokkenen, zorgt voor een goede borging en doet dit alles altijd klantgericht. Op deze wijze heeft Petra afgelopen tijd onder andere een nieuwe wijze voor onze bestuursadvisering opgezet en onze administratieve processen van de 3D gestroomlijnd.”

“Twee keer heb ik met Petra mogen samenwerken. De eerste keer was ik als gemeentesecretaris van Warmond lid van de project- en stuurgroeplid ten tijde van de fusie van Warmond met Sassenheim en Voorhout. Later heb ik met Petra samengewerkt tijdens de fusie tussen sociale zaken Noordwijk en de ISD Bollenstreek. Ik was toen als bestuursvoorzitter van de ISD tevens voorzitter van de stuurgroep fusie. Ik heb Petra leren kennen als een nauwgezette, integere management assistente. Ik kon altijd op haar rekenen. Petra is zeer oplossingsgericht en daarboven een heel prettig iemand om mee samen te werken.”

“Als je een allround projectondersteuner zoekt die uitstekend samenwerkt, meedenkt en altijd op tijd haar zaken voor elkaar heeft, aarzel dan niet en neem contact op met Petra Schaatsbergen.”

“Petra is een energieke, zorgvuldige en organisatorisch uitstekende managementondersteuner. In diverse gevoelige en ingrijpende projecten heb ik gemerkt dat zij haar toegevoegde waarde continue bewijst, voor zowel organisatie, projectgroep als projectleider.”

Copyright en webdesign - Petra Schaatsbergen Project- en managementondersteuning